Dries Vandorselaar

25 Apr

Op zondag 24 april brak Dries Vandorselaar een ruggenwervel. We wensen Dries langs deze weg een spoedig herstel>