Womens Cycling Fan Day

5 Oct

Op zaterdag 30 september 2017 trokken onze meisjes naar het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. Meter van de ploeg Ann-Sophie Duyck en heel wat andere toppers  zorgden voor een dag boordevol fietsplezier>