Gedragscode

Om te voldoen aan de voorwaarden van Sport Vlaanderen i.v.m. de subsidiëring, moet er binnen de club een gedragscode zijn voor de renners, de trainers en voor de ouders. Een gedragscode heeft geen wettelijk karakter, maar het zijn afspraken waarmee je akkoord gaat en je engageert om mee een positief klimaat te creëren binnen de club.  Dit is in het voordeel van onze renners. Deze gedragscode is eigenlijk een uiting van respect t.o.v. iedereen die betrokken is bij de club.

Volledige Gedragscode